damian skoruppa damian skoruppa

System SolarEis

System magazynowania energii w lodzie działa w oparciu o prostą zasadę: pozyskiwania energii słonecznej, ciepła z atmosfery oraz gruntu, która zostaje zmagazynowana na niskim poziomie temperaturowym w podziemnym magazynie energii w wodzie oraz lodzie. Pompa ciepła pobiera ciepło z magazynu energii poprzez wymiennik lub bezpośrednio z kolektorów powietrzno– słonecznych czy hybrydowego rozwią zania kolektorów E-PVT i podnosi je na wyższy poziom temperaturowy, odpowiadają cy temperaturze zasilania obiegu grzewczego budynku. Pobieranie ciepła z zasobnika lodowego powoduje jego zamarzanie i przy temperaturze 0°C następuje zmiana stanu skupienia wody w lód gdzie uwalnia się energia krystalizacji. Ilość tej energii, uwalnianej przy zamarzaniu i pobieranej przy topnieniu jest taka sama, jakbyśmy chcieli podgrzać wodę z 0°C do 80°C – i odwrotnie.

Temperatura zewnętrzna Zródła energii odnawialnej Energia krystalizacji Schemat systemu Emisja CO2 Pomieszczenie techniczne Źródła energii odnawialnej Źródła energii odnawialnej Źródła energii odnawialnej Absorber powietrzno-słoneczny Lodowy magazyn energii Lodowy magazyn energii Kolektor E-PVT Budynki przemysłowe Budynki mieszkalne